فارسی سازی پروفایل سیمپل پرس

بسیاری از کاربرانی که از سیمپل پرس فارسی استفاده میکنند در اولین نصب افزونه و ورود به قسمت پروفایل با کلمات لاتین روبرو میشوند و فکر میکنند این قسمت فارسی سازی نشده یا قابل فارسی شدن نمیباشد. ما در این اموزش قصد داریم روش فارسی کردن این قسمت را اموزش دهیم

ادامه متن